Aktualności

VII Edycja Seminarium pt. “Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów”

VII Edycja Seminarium pt. “Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów” - 22 sty, 2019

VII Edycja Seminarium

pt. “Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów”

Odbyła się w panelu dwudniowym 17-18 stycznia 2019 r. w Pałacu i Folwarku Łochów.

Pierwszego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • 1) prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza wraz z dr inż. Krzysztofem Kaperczakiem z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów -  "Konkursy architektoniczne jako sposoby na dostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością"
 • 2) Grzegorz Malesiński. wicedyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu - "Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych na podstawie raportu NIK"​
  3) Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - "Dostępność Plus - architektura dla wszystkich"
  4) Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "
  Projektowanie uniwersalne i dostosowanie obiektów dla osób starszych i niepełnosprawnych w działaniach PFRON"
  5) prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza , Instytut Badawczy Dróg i Mostów

  Drugiego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • 1) dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadz. Politechnika Gdańska - "Elementy małej architektury w przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom"
 • 2) dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof.PK,  Politechnika Krakowska - "Zagadnienia projektowe i realizacyjne w zakresie dostosowania modernizowanych zabytkowych zespołów muzealnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
 • 3) prof. dr hab. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska - "Projektowanie uniwersalne"

ZAGADNIENIA  PROJEKTOWE  I  REALIZACYJNE W  ZAKRESIE  DOSTOSOWANIA ZABYTKOWYCH  OBIEKTÓW  MUZEALNYCH DLA  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NA PRZYKŁADACH:  KOPALNI SOLI W WIELICZCE, ZAMKU KRÓLEWSKIEGO  NA WAWELU W KRAKOWIE, KASZTELU W SZYMBARKU, K. GORLIC I INNYCH). Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, profesor PK Kraków, styczeń 2019 r. Przedstawiamy prezentację.