Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego w roku 2022

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego w roku 2022 - 06 maj, 2022

Zarząd Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku (piątek), o godzinie 12:00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu Whereby, w następujący sposób:
 
  • - każdy z uczestników wyrażający chęć udziału w niniejszym zebraniu zobowiązany jest  wejść w link: https://whereby.com/modernizacja-roku, przy połączeniu należy wpisać swoje imię i nazwisko.
  •  
Połączenie internetowe rozpocznie się o godzinie 11:50, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji. W momencie  stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków.